Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Chrenovec - Brusno

V Obci Chrenovec – Brusno, doslova na holej lúke, presnejšie, v jabloňovom sade uprostred malebnej obce, vyrástli v rámci plánu rozvoja obce nové zrevitalizované priestranstvá. Deťom pribudlo moderné multifunkčné ihrisko s novým osvetlením a prvkami drobnej architektúry. Neustály záujem vzbudzuje  outdoor fitness na trávnatej ploche spolu s ohniskom a pódiom na kultúrne a spoločenské udalosti. Súčasťou revitalizačných prác je rekonštrukcia lávky pre peších ponad vodný tok rieky Handlovky. Spája detský parčík s ostatnou časťou obce a vedie k zrekonštruovanému podchodu s moderných osvetlením. Obyvateľom obce tak umožnili bezpečný a aj bezbariérový prechod zo zastávky autobusu. Nový vzhľad dostalo aj námestie v bezprostrednej blízkosti Mariánskeho stĺpu, kde funguje nové verejné osvetlenie, ako i cestné  a pešie komunikácie. Rekonštrukcie sa dočkala aj pešia  lávka ponad železnicu priamo pri základnej škole a sídlisku.  Spočívala vo výmene nášľapných vrstiev schodísk, podest a ošetrenia celej oceľovej konštrukcie novým náterom.

Ak sa dnes pozriete na webstránku obce,  v kapitole Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - v kolonke Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Chrenovec-Brusno -  nájdete dopísané a podčiarknuté slovo - vybavené.  Keď si to premietneme do reálneho života, ktorý sme videli v jedno slnečné popoludnie počas návštevy obce,  naskytne sa  čarovný pohľad.  Na ihrisku v tieni lavičiek,  v parku pri zaujímavo riešených hojdačkách a preliezkach  sedia spokojní rodičia so svojimi ratolesťami. Hrajúce a šantiace sa deti si môžu každý deň vychutnávať pohyb v moderných a účelovo vybavených priestranstvách krásnej obce Chrenovec-Brusno. 

Top