Šarišská galéria v  Prešove - I. etapa

Šarišská galéria v Prešove sídli v pôvodne renesančnom dome, postavenom okolo roku 1600. Rozšírený bol v roku 1790. Prešla malou fasádnou úpravou tým, že pôvodne stredné okno bolo premenené na dvere, vedúce na balkón. Jej priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom. 
Založená bola v roku 1956 ako Krajská galéria v Prešove. Šarišskou galériou je od roku 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť, zameranú na tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, začala v roku 1957.
Ak sa vrátime do súčasnosti, staneme sa svedkami úžasného prerodu spomínanej kultúrnej pamiatky. Celkovej rekonštrukcie sa dočkala až po 40 rokoch.  Momentálne skončila už prvá etapa jej veľkorysej obnovy. V sumáre ide o rekonštrukciu troch meštianskych domov na Hlavnej ulici v Prešove. V ich podkroví vznikne veľká výstavná sieň. Súčasťou stavebných prác je výťah a schodisko, ako aj interiérové vybavenie galérie.
Podľa slov riaditeľa Šarišskej galérie Rudolfa Dupkalu  rekonštrukcia meštianskych domov je nutná nielen z historického, ale aj z bezpečnostného hľadiska. V dvoch objektoch bol havarijný stav. Na chodcov pravidelne padala omietka z balkónov. A galéria už nemala ani vhodný priestor na depozit umeleckých diel.
„Okrem rozšírenia výstavných priestorov plánujeme vytvoriť aj fotokomoru, sádrovňu, reštaurátorskú dielňu, kongresovú sálu, knižnicu aj kaviareň“ vymenoval ďalšie aktivity a priestory, ktoré budú súčasťou rekonštrukcie a dostavby Šarišskej galérie,  jej riaditeľ Rudolf Dupkala a dodal: „V projekte sme mysleli aj na handicapovaných občanov.  Pre vozičkárov chceme urobiť nákladný výťah do výstavných priestorov, ktoré budú prepojené plošinami pre imobilných. Slabozrakým milovníkom umenia vyjdeme v ústrety tým, že nainštalujeme špeciálne nasvietenie obrazov led žiarovkami. To všetko pre lepší komfort návštevníkov našej galérie.“

Top